Rozsączanie i retencja

Skrzynki i tunele rozsączające umiejscowione pod ziemią przyjmują odprowadzoną wodę z dachów oraz powierzchni utwardzonych, która następnie przesiąka z nich w otaczający grunt. Skrzynki lub tunele można ze sobą łączyć osiągając dowolną potrzebną objętość. Stabilna konstrukcja modułów pozwala na ich posadowienie pod podwórzem. W naszej ofercie znajdują się produkty firm Marley, Wavin i Gama Plastic.

tunel-300Tunel rozsączający 300 l firmy Marley
Tunel rozsączający 300l został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w obrębie budownictwa indywidualnego. Tunele układa się w ciągi i w jednej warstwie, i zamyka specjalnymi płytami. Tunel wytrzymuje obciążenie długotrwałe 3,5 t/m2, co umożliwia posadowienie pod obszarami przeznaczonymi dla ruchu samochodów osobowych.

Tunelmini_gp
Tunel rozsączający firmy Gama Plastic
Tunel drenarski jest przeznaczony do rozsączania i filtracji ścieków wstępnie oczyszczonych w oczyszczalniach tradycyjnych lub biologiczno mechanicznych. Mocna i zwarta konstrukcja oraz niewielkie gabaryty zapewniają dużą wytrzymałość na nacisk. Duża pojemność magazynowania ścieku,pozwala znacznie zredukować powierzchnię potrzebną? na montaż oczyszczalni.

ikona-skrzynki-waterlocSkrzynka rozsączająca Waterloc (Marley)
System Waterloc pozwala na zagospodarowanie wody opadowej w miejscu powstawania opadu oraz na zachowanie naturalnego obiegu wody na obszarach zurbanizowanych co przyczynia się do odnawiana wód gruntowych. Instalacja rozsączająca umożliwia w dogodnych warunkach na całkowite odłączenie się od kanalizacji deszczowej. Zaś w sieci kanalizacyjnej system Waterloc włączony do kolektora może odbierać z niego nadmiar ścieków opadowych.

skrzynka300lSkrzynka rozsączająca 300l – RainBloc 300 (Marley)
Skrzynki rozsączające służą do odebrania wód opadowych odprowadzonych z powierzchni dachów, placów oraz dróg w obiektach użyteczności publicznej oraz przemysłowych, jak również w budownictwie indywidualnym. Skrzynki można swobodnie łączyć osiągając dowolną potrzebną objętość.

ikona-modulModuł rozsączający z kanałem rewizyjnym ? RainBloc 300 inspect (Marley)
Wbudowany w moduł unikalny kanał rewizyjny o średnicy 160 pozwala na inspekcję systemu przy pomocy kamery, jak również płukanie. Możliwe jest ułożenie kanałów rewizyjnych wewnątrz systemu w ciągach równoległych jak również krzyżujących się.

50-169-homeStudnia chłonna (Gama Plastic)
Zbiornik w kształcie dzwonu przeznaczony do wprowadzania i rozsączania ścieków wstępnie oczyszczonych w oczyszczalniach przydomowych z powodzeniem zastępuje rury drenażowe, tunele oraz pakiety. Wymiary:
– średnica 78cm
– średnica u podstawy 130cm
– wysokość 95cm
– pojemność 500 litrów
Odwodnienia liniowe to grupa kanałów ze wszystkimi potrzebnymi elementami do wykonania kompletnego odcinka instalacji. Odpowiednie elementy umożliwiają poziome lub pionowe odprowadzenie wody.

Odwodnienia liniowe firmy Marley

odwodnienia-liniowe-baseny-balkony-tarasy Zastosowanie na basenach, balkonach, tarasach

  • Kanały 100×50, kratka do kanału, kanał narożny, zaślepka uniwersalna z odpływem bocznym ? 40;
  • Kanał z PP z rusztem metalowym 130×52, z możliwością odprowadzenia wody poziomo lub pionowo ? 110;
  • Kanał 130×70, kratka do kanału, kanał narożny, zaślepka uniwersalna z odpływem ? 40.

odwodnienia-liniowe-klasa-obciazen-a15Klasa obciążeń A15
?Tereny używane przez ruch pieszy, rowerowy, tereny zielone według normy PN-EN 1433 jest to klasa obciążenia A15 czyli 15kN/cm2 (obciążenie statyczne).

  • Kanał z PP z rusztem metalowym 130×52, z możliwością odprowadzenia wody poziomo lub pionowo ? 110;
  • Kanał 130×70, kratka do kanału, kanał narożny 90 stopni, zaślepka uniwersalna z odpływem ? 40;
  • Kanał 130×134, kratka do kanału, kanał narożny 90 stopni, zaślepka uniwersalna z odpływem ? 75/100;
  • kanały 130×70, 130×90 ? kanały Euro wykonane z PP z rusztami metalowymi w klasie A15.

odwodnienia-liniowe-klasa-obciazen-b125Klasa obciążeń B125
?Chodniki, parkingi samochodowe również wielopoziomowe, według norm PN-EN 1433 jest to klasa obciążenia B125 czyli 125 kN/cm2 (obciążenie statyczne). Kanał PP/PVC z rusztem żeliwnym B125 z mocowaniem rusztu za pomocą śrub. W skład odwodnienia wchodzą również: zaślepka z odpływem, odpływ pionowy do kanału oraz zestaw śrub ze stali nierdzewnej i wstawek mosiężnych do mocowania rusztu.

odwodnienia-liniowe-klasa-obciazen-c250Klasa obciążeń C250
?Miejsca na jezdni wzdłuż krawędzi, stacje serwisowe dla samochodów, parkingi dla samochodów ciężarowych, według norm PN-EN 1433 jest to klasa obciążenia C250 czyli 250 kN/cm2 (obciążenie statyczne).
Produkty, do zastosowania to odwodnienia liniowe „Kenadrain”:

  • kanał o szerokości 100mm, 150mm, 200mm, 300mm z rusztami żeliwnymi z możliwością zastosowania odpływów bocznych, komór odpływowych z osadnikiem i zaślepek z wylotami do rur kanalizacyjnych.

odwodnienia-liniowe-klasa-obciazen-d400Klasa obciążeń D400
?Wszelkiego rodzaju drogi, parkingi dla wszystkich pojazdów, place rozładunkowe dla hurtowni np. budowlanych, według norm PN-EN 1433 jest to klasa obciążenia D400 czyli 400 kN/cm2 (obciążenie statyczne). Produktami do zastosowania są odwodnienia liniowe „Kenadrain”.

Woda deszczowa niesie ze sobą różnego rodzaju zanieczyszczenia, dlatego niezbędne jest jej przefiltrowanie przed doprowadzeniem do układu rozsączającego lub zbiornika, aby zapobiec ich zamulaniu. W naszej ofercie zanjdująsię filtry firmy Marley

Studzienki czyszczące

filtr-uniwersalny-zew-miniFiltr uniwersalny zewnętrzny 400 lub 600
Kompletna studzienka 400 lub 600 z włazem teleskopowym i koszem filtracyjnym (średnica oczka 0,35 mm), króćce przyłączeniowe ? 110/160 w przypadku studzienki 400 lub ? 160/200 w przypadku studzienki 600. Istnieje możliwość przedłużenia studzienki 600 przy pomocy specjalnej nadstawki.


filtr-z-kratkaFiltr do rozsączania z kratką ściekową 400
Kompletna studzienka 400 przegłębiona z włazem teleskopowym z kratką ściekową (klasa B 125), króćce przyłączeniowe ? 110/160. Studzienka posiada trzystopniowy system oczyszczania ścieków deszczowych: wkład zgrubnego filtrowania, kosz filtracyjny (średnica oczka 0,35 mm), strefa sedymentacji. Filtr nadaje się doskonale do zastosowania jako wpust podwórzowy lub wpust do układu rozsączania z wykorzystaniem rowów odwadniających.

filtr-donicowyFiltr donicowy
Filtr służy do posadowienia pod klapą odpływową z rury spustowej, ewentualnie pod rurą spustową zakończoną wylewką. Filtr donicowy można zastosować również jako wpust pod łańcuch spustowy z rynien. Filtr posiada przyłącze ? 110.

Filtry do zbiorników

supraZestaw filtracyjny SUPRA (przyłącza ? 110) ? do zbiorników serii COLUMBUS
Zestaw SUPRAZestaw składa się z:
1. Samoczyszczącego filtra SUPRA z wkładem filtracyjnym ze stali nierdzewnej (średnica oczka siatki ? 0,35 mm),
2. Kształtki wlewowej zapobiegającej podnoszeniu się osadów z dna zbiornika,
3. Syfonu przelewowego,
4. Opaski Spannfix do łączenia bosych końców rur.
System filtracyjny SUPRA stanowi wyposażenie kompletnego zestawu Premium do wykorzystania wody deszczowej do spłukiwania toalet lub prania.

sito-wlewowe-z-poprzeczkaSito wlewowe z poprzeczką mocującą
Do zawieszenia w szybie zbiornika. Średnica oczka sita wynosi 0,35 mm.
System drenarski firmy Gama Plastic
Drenaż opaskowy GAMDREN jest to system rur drenarskich rozmieszczonych dookoła budynku na poziomie fundamentów. Wykonuje się go w celu obniżenia poziomu wód gruntowych przy elementach budowli posadowionych w gruncie. Do rur drenarskich napływa woda zbierająca się przy fundamentach budynku oraz woda infiltrująca przez warstwy pionowe gruntu. Na załamaniach linii ciągłych na rogach budynku montowane są studzienki. Studzienki drenarskie służą do kontroli i okresowego płukania sączków w celu oczyszczenia ich z piasku i mułu.
Na końcu całego ciągu drenarskiego umieszczona jest w najniższym punkcie trenu studzienka drenarska zbiorcza, z której wody gruntowe odprowadzane są na bezpieczną odległość od budynku do rowu melioracyjnego, rzeki, stawu, oczka wodnego lub studzienki przepompowej przy braku grawitacyjnego odpływu.
opaska

Kompletne zestawy urządzeń do drenażu opaskowego mogą się składać z następujących elementów:
– rur drenarskich (sączków),
– studzienek drenarskich-rewizyjnych i zbierających
– geowłókniny
– rur połączeniowych służących do odprowadzenia wody
gruntowej od budynku do odbiornika,
– studzienek przepompowowych

opaska1

Schemat opaski drenarskiej GAMDREN firmy Gama Plastic

Rury kanalizacyjne
kratki ściekowe