Zbiorniki przeciwpożarowe

Zbiorniki retencyjno-magazynowe przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych bezciśnieniowych układach kanalizacyjnych montowanych w gruncie w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej, oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność zastosowania retencji zbiornikowych.