Przepompownie

SP-150 i SP-250 Zbiorniki o kształcie pionowym przeznaczony głównie jako studzienka przepompowa dla oczyszczalni przydomowych i systemów wód deszczowych.Opcjonalnie dostępne nadstawki o wysokości:30 ,50 oraz 100cm

SP-500 i ZR-600 Zbiornik o kształcie pionowym przeznaczony głównie jako zbiornik retencyjny stosowany przy budowie większych oczyszczalni uzupełnieniający dany typoszereg lub jako dozująco-przepompowy. Opcjonalnie nadstawki 30 lub 50cm

SP-1000 Zbiornik o kształcie pionowym przeznaczony głównie jako zbiornik retencyjny do budowy przepompowni. Jest mocno ożebrowany pierścieniami poziomymi oraz pionowymi jak również wyposażony jest w stopnie odlewane monolitycznie z korpusem zbiornika. Zbiornik jest formowany z polietylenu PEHD metodą rotomoldingu w piecach przy wysokiej temperaturze.

przepompownie_(1)
przepompownie 2(1)